Engagemang och idéer driver en förening framåt

Har du som medlem något förslag till förbättringar inom vår förening som du skulle vilja få gehör för? Om ja, fyll i och skicks nedanstående blankett för påseende. Du kan också hämta en papperskopia av blanketten i tvättstugan om du hellre fyller i den för hand. Då lägger du blanketten föreningens postlåda istället.  Motivera ditt förslag med varför det behövs och vad som är det förväntade resultatet.