Driftstörningar i sophämtningen i Stockholm

Som ni säkerligen har märkt så är våra sopkärl överfulla. Det beror på att Stockholm Vatten och Avfall har bytt underleverantörer, vilket har lett till stora driftstörningar. Förseningen har blivit felanmäld ett flertal gånger och vi räknar med att soporna kommer att hämtas inom kort.

Det är inte tillåtet att slänga sopor utanför sopkärlen eller i pappersinsamlingen. Vi ber er som gjort det att ta bort era soppåsar. Stockholm Vatten och Avfall har ställt ut tillfälliga containrar för hushållssopor på flera ställen, där ni kan slänga era sopor, se länk.

 

Lämna en kommentar